Jensen, Lillian. "Den langsomme veien er den raskeste" Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], Volume 2 Number 2 (27 June 2018)