Jensen, L. (2018). Den langsomme veien er den raskeste. Journal For Research In Arts And Sports Education, 2(2). doi:10.23865/jased.v2.923