Wilhelmsen, Linda. "Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon - En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere." Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], 2.2 (2018): n. pag. Web. 24 Apr. 2019