Letnes, Mari-Ann. "Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon" Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], Volume 1 Number 5, Part 1 (14 December 2017)