Letnes, Mari-Ann. "Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon." Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], 1.5, Part 1 (2017): n. pag. Web. 25 Mar. 2019