Letnes, M. 2017 Dec 14. Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education. [Online] 1:5, Part 1