Letnes, M. (2017). Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon. Journal For Research In Arts And Sports Education, 1(5, Part 1). doi:10.23865/jased.v1.913