Arnesen, Trond, Petter Erik Leirhaug, & Helga Aadland. "Dans i kroppsøvingsfaget–mer enn gode intensjoner?." Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], 1.3 (2017): n. pag. Web. 25 May. 2019