ARNESEN, Trond Egil; LEIRHAUG, Petter Erik; AADLAND, Helga. Dans i kroppsøvingsfaget–mer enn gode intensjoner?. Journal for Research in Arts and Sports Education, [S.l.], v. 1, n. 3, sep. 2017. ISSN 2535-2857. Available at: <https://jased.net/index.php/jased/article/view/635>. Date accessed: 25 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/jased.v1.635.