Abelsen, Kristian, AND Leirhaug, Petter Erik. "Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014" Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], Volume 1 Number 3 (22 September 2017)