Abelsen, Kristian, & Petter Erik Leirhaug. "Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014." Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], 1.3 (2017): n. pag. Web. 25 May. 2019