Abelsen, K., & Leirhaug, P. 2017 Sep 22. Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal for Research in Arts and Sports Education. [Online] 1:3