Abelsen, K., & Leirhaug, P. (2017). Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal For Research In Arts And Sports Education, 1(3). doi:10.23865/jased.v1.615