ABELSEN, Kristian; LEIRHAUG, Petter Erik. Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal for Research in Arts and Sports Education, [S.l.], v. 1, n. 3, sep. 2017. ISSN 2535-2857. Available at: <https://jased.net/index.php/jased/article/view/615>. Date accessed: 25 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/jased.v1.615.