Lagestad, P., & Mestad, I. 2018 Nov 28. Inkludering av minoritetsspråklige elever i kroppsøvingsfaget – utfordringer og strategier med utgangspunkt i et lærerperspektiv. Journal for Research in Arts and Sports Education. [Online] 2:3