Lagestad, P., & Mestad, I. (2018). Inkludering av minoritetsspråklige elever i kroppsøvingsfaget – utfordringer og strategier med utgangspunkt i et lærerperspektiv. Journal For Research In Arts And Sports Education, 2(3). doi:10.23865/jased.v4.1159