Call for papers!

2018-05-02

JASEd invites submission to the special issue Kroppsøvingsfaget i bevegelse. The topic of interest for the articles are physical education, idrettsfag, and/or physical education teacher education.

Submission deadline 01.11.2018.

Professor Øyvind Førland Standal, Section for physical education, OsloMet – Oslo Metropolitan University and Associate professor Kjersti Mordal Moen, Inland Norway University of Applied Sciences, will be guest editors of the special issue.

Articles must follow the guidelines of JASEd:

About the journal

Journal for Research in Arts and Sports Education is a Nordic and international, open access peer-reviewed journal that publishes high quality original articles about research in the field of arts education, sports education and physical education. The journal is approved as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry. Learn more

Invitasjon til temanummer

Journal for Research in Arts and Sport Education (JASEd) inviterer til å sende inn artikler til temanummeret Kroppsøvingsfaget i bevegelse i tilknytning til Kroppsøvingskonferansen 2018. Artikler som sendes inn til dette temanummeret må omhandle forskning eksplisitt på skolefagene kroppsøving og idrettsfag, og/eller på utdanning av kroppsøvings- og idrettsfagslærere.

Professor Øyvind Førland Standal, Seksjon for kroppsøving ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Idrettshøgskolen i Innlandet ved Høgskolen i Innlandet, vil være gjesteredaktører for temanummeret.

Frist for å sende inn artikler til dette temanummer er 01.11.2018. Artiklene må følge retningslinjene og standardene for JASEd: