Extended submission deadline for Kroppsøvingskonferansen 2016

2016-09-29

Extended submission deadline for Kroppsøvingskonferansen 2016.

Note! New submission deadline for Kroppsøvingskonferansen 2016:

New deadline: 15.11.2016

Merk! Ny tidsfrist for innsending av artikler til Kroppsøvingskonferansen 2016 

Ny frist er 15.11.2016